• Zwrot i wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej

     • Paln zwrotu podręczników

      2.09.2020r godz. 8:00 - uczniowie kl. 5, nastepnie kl. 6a, kl. 6b, kl. 6c

      3.09.2020r godz. 8:00 - uczniowie kl. 7a, następnie kl. 7b i kl. 7c

      4.09.2020r godz. 8:00 - uczniowie kl. 8a, następnie kl. 8b i bc.

      Uczniowie klas 8 mogą sobie pozostawić podręczniki potrzebne do powtórki do egzaminu ósmoklasisty. Proszę o tym fakcie powiadomić p. z biblioteki szkolnej.

      Plan wypożyczeń podręczników:

      7.09.2020r - godz. 8:00 - uczniowie kl. 4a, nastepnie kl. 4b i kl. 5;

      8.09.2020r - godz. 8:00 - uczniowie kl. 6a, następnie kl. 6b i kl. 6c

      9.09.2020r - godz. 8:00 - uczniowie kl. 7a, następnie kl. 7b i kl. 7c

      10.09.2020r - godz. 8:00 - uczniowie kl. 8a, następnie kl. 8b i bc.

      W związku z pandemią z biblioteki szkolnej w jednym czasie możekorzystac tylko 2 uczniów. Obowiązują maseczki ochronne.

       

       

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się 1 września 2020r. Uroczysty apel dla klas 0- III odbędzie się o godz. 9:00 na boisku szkolnym. Apel dla klas IV - VIII odbędzie się o godz. 10:00.

      Z 1 uczniem na apel może przybyć tylko 1 osoba dorosła ( mama, tata czy inny członek rodziny). Obowiązują maseczki zakrywające usta i nos ( lub przyłbice). Po apelu odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami klas. Przywóz uczniów dojeżdżających odbędzie się zgodnie z godzinami rannych dowozów. Odwóz tych uczniów odbędzie się o godz. 10:30.

      Udział w apelu uczniów i osób dorosłych jest równocześnie potwierdzeniem, że nikt z nich nie miał w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19 oraz  nikt z członków najbliższej rodziny nie był poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia oznak zarażenia koronawirusem. W apelu i spotkaniach z wychowawcami mogą wziąć udział osoby, które nie przejawiają żadnych oznak chorobowych ( podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu, itp.). Przy wejściach do budynków szkolnych obowiązuje dezynfekcja dłoni. Obowiązuje również zachowanie odpowiedniego dystansu. Uczestnicy apelu lub spotkań klasowych są świadomi, że pomimo zastosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem SARS CoV-2 i w związku z tym nie będą wnosić skarg, zażaleń czy innych pretensji do organizatorów tych spotkań.

     • Zwrot i wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej

     • 31.08.2020
     • Paln zwrotu podręczników

      2.09.2020r godz. 8:00 - uczniowie kl. 5, nastepnie kl. 6a, kl. 6b, kl. 6c

      3.09.2020r godz. 8:00 - uczniowie kl. 7a, następnie kl. 7b i kl. 7c

      4.09.2020r godz. 8:00 - uczniowie kl. 8a, następnie kl. 8b i bc.

      Uczniowie klas 8 mogą sobie pozostawić podręczniki potrzebne do powtórki do egzaminu ósmoklasisty. Proszę o tym fakcie powiadomić p. z biblioteki szkolnej.

      Plan wypożyczeń podręczników:

      7.09.2020r - godz. 8:00 - uczniowie kl. 4a, nastepnie kl. 4b i kl. 5;

      8.09.2020r - godz. 8:00 - uczniowie kl. 6a, następnie kl. 6b i kl. 6c

      9.09.2020r - godz. 8:00 - uczniowie kl. 7a, następnie kl. 7b i kl. 7c

      10.09.2020r - godz. 8:00 - uczniowie kl. 8a, następnie kl. 8b i bc.

      W związku z pandemią z biblioteki szkolnej w jednym czasie możekorzystac tylko 2 uczniów. Obowiązują maseczki ochronne.

       

       

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

     • 25.08.2020
     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się 1 września 2020r. Uroczysty apel dla klas 0- III odbędzie się o godz. 9:00 na boisku szkolnym. Apel dla klas IV - VIII odbędzie się o godz. 10:00.

      Z 1 uczniem na apel może przybyć tylko 1 osoba dorosła ( mama, tata czy inny członek rodziny). Obowiązują maseczki zakrywające usta i nos ( lub przyłbice). Po apelu odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami klas. Przywóz uczniów dojeżdżających odbędzie się zgodnie z godzinami rannych dowozów. Odwóz tych uczniów odbędzie się o godz. 10:30.

      Udział w apelu uczniów i osób dorosłych jest równocześnie potwierdzeniem, że nikt z nich nie miał w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19 oraz  nikt z członków najbliższej rodziny nie był poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia oznak zarażenia koronawirusem. W apelu i spotkaniach z wychowawcami mogą wziąć udział osoby, które nie przejawiają żadnych oznak chorobowych ( podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu, itp.). Przy wejściach do budynków szkolnych obowiązuje dezynfekcja dłoni. Obowiązuje również zachowanie odpowiedniego dystansu. Uczestnicy apelu lub spotkań klasowych są świadomi, że pomimo zastosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem SARS CoV-2 i w związku z tym nie będą wnosić skarg, zażaleń czy innych pretensji do organizatorów tych spotkań.