• Zapisy do "zerówki" i I klasy.

     • Trwaja zapisy do oddziału przedszkolnego i I klasy w naszej szkole. Termin zapisów upływa 8 maja 2020r. Proszę rodziców o wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres zsryjewo@poczta.fm - lub ew. złożenie jej w sekretariacie szkoły ( mozna też odebrać Kartę w sekretariacie szkoły ( w godz. 8:00 - 14:00).

     • Bezpieczny Internet

     • Dziecko korzystające z internetu bez świadomości związanych z tym zagrożeń może narazić się na niebezpieczeństwo poprzez udostępnienie swoich danych osobowych, kontakt z oszustami lub nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem. Uchronienie dzieci przed tego typu konsekwencjami polega na:

      • uświadomieniu im w jaki sposób korzystać  z sieci,
      • wyjaśnieniu jakich zachowań unikać,
      • uprzedzeniu jakie mogą być skutki niewłaściwych zachowań.

      Uświadamianie prawidłowego postępowania powinno następować także poprzez rozbudzanie odpowiedzialności za siebie.

      Unikanie 4 głównych zagrożeń

      Sprawdź, jakie zagrożenia mogą wystąpić i jak ich unikać:

      1. Niechciane i nieodpowiednie dla dzieci treści. Dziecko korzystając z Internetu może napotkać treści prezentujące przemoc lub pornografię, może zostać poddane psychomanipulacji nawołującej do popełnienia przestępstw, hazardu, narkotyków lub samobójstwa. Należy: uczyć dzieci odpowiedzialności, unikania zagrożeń; stosować zapory, blokady niepożądanych treści - stosując dostępne na rynku pakiety zabezpieczające np. cenzor, opiekun, strażnik ucznia lub inne mechanizmy wbudowane w aplikacje serwerowe, programy filtrujące.
      2. Nękanie w Internecie to: przemoc werbalna czyli wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż; zamieszczanie w Internecie kompromitujących materiałów także sfałszowanych. Ofiara ma trudną sytuację, gdyż usunięcie kompromitujących materiałów jest często niemożliwe, trudno także odnaleźć sprawcę bez pomocy odpowiednich służb, gdyż w Internecie istnieje wysoki poziom anonimowości. Nękanie może dotyczyć każdego - warto jednak rozmawiać z dzieckiem, aby unikało niewłaściwych środowisk rówieśniczych. Problemu nie wolno lekceważyć - gdy dziecko go zgłasza, nie wystarczy dziecku powiedzieć, żeby się nie przejmowało. Należy być dla dziecka oparciem i podejmować kroki oczekiwane przez dziecko, gdyż konsekwencje są niejednokrotnie najgorsze z możliwych, czyli prowadzą nawet do samobójstwa.
      3. Kontakt z przestępcami. Zagrożenia to: uwiedzenie dziecka przez osobę dorosłą, zwabienie w celu kradzieży, zwabienie w celu zgwałcenia, porwanie, zwabienie w celu pozbawienia  życia. Aby uniknąć zagrożenia należy pamiętać by: nie zawierać znajomości przez internet; uczyć dziecko, by nie ufało osobom próbującym się przypodobać przez internet; nie zamieszczać swoich danych w internecie; nie prowadzić aktywności dającej możliwość kontaktu z dzieckiem nieznajomych (portale społecznościowe, blogi).
      4. Uzależnienie od Internetu. Nadużywanie Internetu ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, rodzinnej. Dziecko uzależnione od internetu spędza w sieci tak dużo czasu, że brakuje go na naukę, spotkania z przyjaciółmi, rodzicami, rodzeństwem. Doprowadza to do zaniku więzi rodzinnych, utratę przyjaciół, a może doprowadzić do fobii społecznej lub szkolnej, zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu, utratę dotychczasowych zainteresowań, zaburzenia osobowości, zacieranie granic pomiędzy światem wirtualnym i realnym. Aby uniknąć tego zagrożenia należy:
      • kontrolować czas spędzany przy komputerze przez dziecko,
      • zachęcać do innych form aktywności, rozwijania zainteresowań,
      • spędzać czas z dzieckiem,
      • poszukiwać pomocy, jeśli problem zostanie rozpoznany.

      Lepiej zapobiegać

      Negatywne konsekwencje niewłaściwego korzystanie z Internetu mogą być nieodwracalne. Dlatego lepiej zapobiegać niż ponosić konsekwencje i narazić dziecko na niebezpieczeństwo. Warto więc przekazać dziecku kilka wskazówek w takiej formie, jaką przyjmie najlepiej. Może to być pogadanka, wykład, rozmowa. A można spróbować zrobić to w formie zabawy, np. losujemy kartki na których z jednej strony jest hasło, z drugiej jego opis albo dać dziecku kartkę z hasłem prosząc, by na odwrocie zapisało dlaczego należy stosować się do niego albo dlaczego nie wolno go lekceważyć.

      16 zasad bezpiecznego korzystania z inernetu

      Katalog zaleceń bezpiecznego korzystania z internetu dla uczniów:

      1. Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
      2. Nie ufaj osobom, które nawiązują z tobą kontakt.
      3. Nigdy nie umawiaj się z osobami poznanymi za pośrednictwem Internetu bez wiedzy rodziców.
      4. Nigdy nie używaj webkamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz.
      5. Gdy coś cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym rodzicom.
      6. Mów swoim rodzicom o wszystkim, co sprawiło, ze czujesz się zakłopotany używając Internetu.
      7. Nie wysyłaj wiadomości osobom, których nie znasz.
      8. Nie wysyłaj przez Internet swoich zdjęć lub zdjęć rodziny bez zgody rodziców.
      9. Nie podawaj danych osobowych na stronach, których nie znasz..
      10. Nie klikaj w linki, których nie znasz.
      11. Nie otwieraj plików niewiadomego pochodzenia.
      12. Nie zezwalaj na zapamiętywanie twoich haseł komputerowi innemu niż twój prywatny.
      13. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.
      14. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi.
      15. Jeśli staniesz się ofiarą cyberprzemocy, zwróć się do rodziców.
      16. Korzystaj z komputera umiarkowanie, gdyż długotrwałe szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów.

       

     • AKCJA    "Przyłapany na czytaniu"

     • W nawiązaniu do szkolnej akcji bookcrossingowej, która na zaistniałą sytuację epidemiologiczną została przerwana, chcielibyśmy uczniom  zaproponować  inną formę dzielenia się książką.

       „Przyłapany na czytaniu”.

      Celem akcji jest popularyzacja czytania jako forma rozwijania wyobraźni.

      Zrób zdjęcie przyłapanych na czytaniu lub nagraj krótki filmik ok.3 min polecający daną książkę ( możesz to zrobić rodzinnie ) i wyślij na spryjewo@wp.pl

      Zdjęcia i filmiki należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i praw do ochrony wizerunku. Autorzy fotografii i filmików przekazują zdjęcia i filmy na akcja Przyłapany na czytaniu SP Ryjewo, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na popularyzację prac na stronie internetowej SP Ryjewo.)

       

     • Zapisy do "zerówki" i I klasy.

     • 21.04.2020
     • Trwaja zapisy do oddziału przedszkolnego i I klasy w naszej szkole. Termin zapisów upływa 8 maja 2020r. Proszę rodziców o wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres zsryjewo@poczta.fm - lub ew. złożenie jej w sekretariacie szkoły ( mozna też odebrać Kartę w sekretariacie szkoły ( w godz. 8:00 - 14:00).

     • Bezpieczny Internet

     • 15.04.2020
     • Dziecko korzystające z internetu bez świadomości związanych z tym zagrożeń może narazić się na niebezpieczeństwo poprzez udostępnienie swoich danych osobowych, kontakt z oszustami lub nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem. Uchronienie dzieci przed tego typu konsekwencjami polega na:

      • uświadomieniu im w jaki sposób korzystać  z sieci,
      • wyjaśnieniu jakich zachowań unikać,
      • uprzedzeniu jakie mogą być skutki niewłaściwych zachowań.

      Uświadamianie prawidłowego postępowania powinno następować także poprzez rozbudzanie odpowiedzialności za siebie.

      Unikanie 4 głównych zagrożeń

      Sprawdź, jakie zagrożenia mogą wystąpić i jak ich unikać:

      1. Niechciane i nieodpowiednie dla dzieci treści. Dziecko korzystając z Internetu może napotkać treści prezentujące przemoc lub pornografię, może zostać poddane psychomanipulacji nawołującej do popełnienia przestępstw, hazardu, narkotyków lub samobójstwa. Należy: uczyć dzieci odpowiedzialności, unikania zagrożeń; stosować zapory, blokady niepożądanych treści - stosując dostępne na rynku pakiety zabezpieczające np. cenzor, opiekun, strażnik ucznia lub inne mechanizmy wbudowane w aplikacje serwerowe, programy filtrujące.
      2. Nękanie w Internecie to: przemoc werbalna czyli wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż; zamieszczanie w Internecie kompromitujących materiałów także sfałszowanych. Ofiara ma trudną sytuację, gdyż usunięcie kompromitujących materiałów jest często niemożliwe, trudno także odnaleźć sprawcę bez pomocy odpowiednich służb, gdyż w Internecie istnieje wysoki poziom anonimowości. Nękanie może dotyczyć każdego - warto jednak rozmawiać z dzieckiem, aby unikało niewłaściwych środowisk rówieśniczych. Problemu nie wolno lekceważyć - gdy dziecko go zgłasza, nie wystarczy dziecku powiedzieć, żeby się nie przejmowało. Należy być dla dziecka oparciem i podejmować kroki oczekiwane przez dziecko, gdyż konsekwencje są niejednokrotnie najgorsze z możliwych, czyli prowadzą nawet do samobójstwa.
      3. Kontakt z przestępcami. Zagrożenia to: uwiedzenie dziecka przez osobę dorosłą, zwabienie w celu kradzieży, zwabienie w celu zgwałcenia, porwanie, zwabienie w celu pozbawienia  życia. Aby uniknąć zagrożenia należy pamiętać by: nie zawierać znajomości przez internet; uczyć dziecko, by nie ufało osobom próbującym się przypodobać przez internet; nie zamieszczać swoich danych w internecie; nie prowadzić aktywności dającej możliwość kontaktu z dzieckiem nieznajomych (portale społecznościowe, blogi).
      4. Uzależnienie od Internetu. Nadużywanie Internetu ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej, rodzinnej. Dziecko uzależnione od internetu spędza w sieci tak dużo czasu, że brakuje go na naukę, spotkania z przyjaciółmi, rodzicami, rodzeństwem. Doprowadza to do zaniku więzi rodzinnych, utratę przyjaciół, a może doprowadzić do fobii społecznej lub szkolnej, zaburzenia w normalnym funkcjonowaniu, utratę dotychczasowych zainteresowań, zaburzenia osobowości, zacieranie granic pomiędzy światem wirtualnym i realnym. Aby uniknąć tego zagrożenia należy:
      • kontrolować czas spędzany przy komputerze przez dziecko,
      • zachęcać do innych form aktywności, rozwijania zainteresowań,
      • spędzać czas z dzieckiem,
      • poszukiwać pomocy, jeśli problem zostanie rozpoznany.

      Lepiej zapobiegać

      Negatywne konsekwencje niewłaściwego korzystanie z Internetu mogą być nieodwracalne. Dlatego lepiej zapobiegać niż ponosić konsekwencje i narazić dziecko na niebezpieczeństwo. Warto więc przekazać dziecku kilka wskazówek w takiej formie, jaką przyjmie najlepiej. Może to być pogadanka, wykład, rozmowa. A można spróbować zrobić to w formie zabawy, np. losujemy kartki na których z jednej strony jest hasło, z drugiej jego opis albo dać dziecku kartkę z hasłem prosząc, by na odwrocie zapisało dlaczego należy stosować się do niego albo dlaczego nie wolno go lekceważyć.

      16 zasad bezpiecznego korzystania z inernetu

      Katalog zaleceń bezpiecznego korzystania z internetu dla uczniów:

      1. Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
      2. Nie ufaj osobom, które nawiązują z tobą kontakt.
      3. Nigdy nie umawiaj się z osobami poznanymi za pośrednictwem Internetu bez wiedzy rodziców.
      4. Nigdy nie używaj webkamery podczas rozmowy z osobą której nie znasz.
      5. Gdy coś cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym rodzicom.
      6. Mów swoim rodzicom o wszystkim, co sprawiło, ze czujesz się zakłopotany używając Internetu.
      7. Nie wysyłaj wiadomości osobom, których nie znasz.
      8. Nie wysyłaj przez Internet swoich zdjęć lub zdjęć rodziny bez zgody rodziców.
      9. Nie podawaj danych osobowych na stronach, których nie znasz..
      10. Nie klikaj w linki, których nie znasz.
      11. Nie otwieraj plików niewiadomego pochodzenia.
      12. Nie zezwalaj na zapamiętywanie twoich haseł komputerowi innemu niż twój prywatny.
      13. Używaj programów antywirusowych i antyspamowych.
      14. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi.
      15. Jeśli staniesz się ofiarą cyberprzemocy, zwróć się do rodziców.
      16. Korzystaj z komputera umiarkowanie, gdyż długotrwałe szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów.

       

     • AKCJA    "Przyłapany na czytaniu"

     • 06.04.2020
     • W nawiązaniu do szkolnej akcji bookcrossingowej, która na zaistniałą sytuację epidemiologiczną została przerwana, chcielibyśmy uczniom  zaproponować  inną formę dzielenia się książką.

       „Przyłapany na czytaniu”.

      Celem akcji jest popularyzacja czytania jako forma rozwijania wyobraźni.

      Zrób zdjęcie przyłapanych na czytaniu lub nagraj krótki filmik ok.3 min polecający daną książkę ( możesz to zrobić rodzinnie ) i wyślij na spryjewo@wp.pl

      Zdjęcia i filmiki należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i praw do ochrony wizerunku. Autorzy fotografii i filmików przekazują zdjęcia i filmy na akcja Przyłapany na czytaniu SP Ryjewo, wyrażając jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych i na popularyzację prac na stronie internetowej SP Ryjewo.)